Akademia Kubusia Puchatka spełnia marzenia

 

 

 

Projekt „Akademia Kubusia Puchatka spełnia marzenia”

Szanowni Państwo

Miło nam Państwa poinformować, iż Niepubliczny Punkt Przedszkolny KUBUŚ PUCHATEK Sylwia Kowalska w Partnerstwie z Miastem i Gminą Ślesin  realizuje od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 projekt „Akademia Kubusia Puchatka spełnia marzenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego          w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia                 i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 17 dzieci (7K i 10M) z miasta i gminy Ślesin w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia oraz wzmocnienie funkcji wychowawczych 10 rodziców (6K,4M) i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2012-2014.

W    ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:
 
Kubusiowy Klubik - przeprowadzenie popołudniowych 4-godzinnych stałych 5-dniowych zajęć dydaktycznych wg podstawy programowej MEN –grupa 10-osobowa

- Etap 1 "Ja-przedszkolak"-stałe 5-dniowe popołudniowe zajęcia dydaktyczne

- Etap 2 "E-odkrywca"-cykl zajęć, które w fascynujący sposób przekazują wiedzę nt. multimediów poprzez eksperymenty i doświadczenia z tablicą interaktywną. (2 x w tygodniu każde po 30 min.)

- Etap 3 "Sport to zdrowie"-Stałe zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu ruchowo-rekreacyjnego, (2 x w tygodniu każde po 30 min.)

- Etap 4 "Warsztaty psychologiczne"-cykl warsztatów rozwijających cechy intelektualne, społeczne   i twórcze dzieci (5 x 4 edycje,łącznie 20(każde po 30 min.)

- Etap 5 "Zajęcia z rytmiki” (2 x w tygodniu każde po 30 min.)

 

Przedszkolna Sobota-grupa 7-osobowa

    - Etap 1 - Stałe zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków-5h w   każdą sobotę.

    - Etap 2 - "Być rodzicem"-pedagogizacja rodziców.

a) "Mądry Rodzic w sieci"

b)"Równosciowe podejście w wychowaniu dziecka.

c)"Kochaj i przytulaj"-jak tworzy się więź między ojcem i  dzieckiem.

d)"Akceptacja dziecka"-jak wyrażać ją w sposób czytelny

e)"Aktywne słuchanie,bariery komunikacyjne"

f)"Jak udzielić pierwszej pomocy dziecku"

 

Poznajmy się

- Etap 1 Sześć imprez integracyjnych (3 x 2 edycje) dla dzieci uczestniczących w projekcie       z dziećmi niepełnosprawnymi pochodzącymi z  przedszkola integracyjnego w Koninie

- Etap 2 "Kawiarenka internetowa Aktywnego Rodzica”

Każdy rodzic uczestniczący w projekcie po ukończeniu warsztatu "Mądry rodzic w sieci"           z zadania 3 będzie mógł korzystać bezpłatnie z komputera z łączem internetowym                   w siedzibie Partnera projektu w celu poszukiwania cennych informacji związanych                    z wychowaniem     i     pielęgnacją dziecka, korzystania z forum dla rodziców. Kawiarenka czynna będzie 2 x w tygodniu 3 h.

Biuro projektu:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny KUBUŚ PUCHATEK                                            

ul. 20 stycznia 19, 62-561 Ślesin

 

Załącznik:

Dokumentacja rekrutacyjna projektu